Dr. Özlem ÇİÇEK ÜNAL / Rest.Uzm.Mimar

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Rölöve-Restorasyon Bilim Dalı’nda 2007 yılında tamamladı. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2007 yılında Doğaç ÜNAL ile birlikte Artıeksi Mimarlık’ı kurdu. İstanbul Teknik Üniversitesi FBE Mimarlık/Restorasyon Bilim Dalı’nda doktora programını tamamlamıştır.

Doğaç ÜNAL / Y.Mimar

Lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü’nde 2003 yılında, yüksek lisans eğitimini aynı üniversitede Yapı Bilim Dalı’nda 2007 yılında tamamladı. Çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra 2007 yılında Özlem ÇİÇEK ÜNAL ile birlikte Artıeksi Mimarlık’ı kurdu. Yıldız Teknik Üniversitesi FBE Mimarlık/Rölöve-Restorasyon Bilim Dalı’nda 2012 yılında başladığı doktora programına devam etmektedir.

Dr. Kerem Halıcıoğlu / Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisi

Lisans öğrenimini İstanbul Teknik Üniversitesi’nde, Yüksek lisans çalışmasını Bogazici Üniversitesi’nde tamamladı. Doktorasını “Sayısal Zenit Kamera ile Astro-jeodezik Çekül Sapmalarının Belirlenmesi“ teziyle İstanbul Teknik Üniversitesi’nde 2015 yılında tamamladı. Doktora tezi en iyi tez ödülüne ve ulusal jeodezi komisyonu tarafından teşvik ödülüne değer görüldü. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Jeodezi Anabilim dalında 2005-2017 yılları arasında araştırma görevlisi ve araştırmacı olarak görev yaptı. Çalışmalarını Freie Universität-Berlin, Matematik ve Bilgisayar Bilimleri bölümünde sürdürmektedir. ARTIEKSİ MİMARLIK’a jeodezik ölçme ve belgeleme konularında danışmanlık yapmaktadır.

Prof. Dr. Mehmet Tamer ÜNAL  / Harita Mühendisi

Lisans ve yüksek lisans eğitimini Yıldız Teknik Üniversitesi’nde tamamladı. Rheinischen Friedrich-Wilhems Universitat Bonn’da Randeffekte in Geodaetischen Netzen und ihre Gesetzmaessigkeiten (Jeodezik Ağlarda Çevre Etkileri ve Kuramı) başlıklı doktora tezini tamamlamasının (1977) ardından Yıldız Teknik Üniversitesi’nde öğretim üyeliği görevini üstlendi. 2010 yılında aynı kurumdan emekli oldu. ARTIEKSİ MİMARLIK’a ölçme ve belgeleme konularında danışmanlık yapmaktadır.